Arktisk Verdiskaping

Arktisk Verdiskaping

Hvert år arrangerer Arktisk Meny konkurransen Arktisk Verdiskaping, hvor vi kårer Nord-Norges mest nyskapende matprodukt. Konkurransen skal stimulere til nyskaping, produktutvikling og bedriftsutvikling innenfor matsektoren i Nord-Norge og bidra til å profilere kvalitetsprodukter fra landsdelen. Mer informasjon og påmedling kommer.