Svalbard

Svalbard med sin beliggenhet mellom 74⁰ - 81⁰ nord og med en årsmiddeltemperatur på -4⁰C har et mildt sagt ugjestmildt klima for å drive landbruk i, og et artsfattig planteliv. Det finnes både svalbardrein og svalbardrype her, hvor førstnevnte er truet og ikke jaktes på. I havet utenfor Svalbard er det derimot et yrende dyreliv, både av marine pattedyr og fisk. Her tråles det både etter torsk, sei og hyse, og vi finner fantastiske fiskefelt for reker her også. Alt som kan finnes på tallerkenene på spisesteder i Longyearbyen og kan inntas i spektakulære omgivelser.

Kart over Svalbard