Troms

I den grad man kan snakke om en "kjøttby" i Nord-Norge, har Tromsø hatt sterk hevd på den tittelen. Troms har Spesialitetsmerkede produkter fra Aron Mat, pølser og kjøttmat fra blant andre Mydland og Solberg Pettersen, Lyngenlam og geit fra Troms. Men også i Troms står sjømaten sterkt. Hele året er det tilgang på ferske kaldvannsreker fra Lyngenfjorden, et av de rikeste fiskefeltene vi har for ferske skallreker. Fisk videreforedles av blant andre Ivan Lorentzen, Rya produkter, Reinøy sjømat, Halvors Tradisjonsfisk og Tromsdalen fisk. I Troms produseres også Norges beste potet Gulløye og Midnattsolpotet.

Kart over Troms