Grønnsaker

Nord-Norge ligger i nord, og selv om det kan by utfordringer for landbruket er lokaliseringen også en stor fordel. Lys døgnet rundt i vekstsesongen gjør det mulig å dyrke grønnsaker av ypperste kvalitet. Langs kysten er det en relativt lang frostfri vekstsesong som sammen med midnattssola gir muligheter for dyrking til tross for lave temperaturer. De lave temperaturene gir også fortrinn fordi vi får færre skadegjørere å plages med, og behovet for bruk av sprøytemidler blir mindre.