Arktisk Mattorg 2013

Arktisk Mattorg 2013

Vi i Arktisk Meny ønsker herved å invitere deg til å delta på
Arktisk Mattorg under årets storhusholdningsmesse i
Tromsø, 18. og 19. september 2013.
For å skape større fokus på småskalaprodukter på mat fra landsdelen har vi i Arktisk Meny
gjennom flere år gitt produsenter og småskalaleverandører fra landsdelen anledning til å vise
frem sine produkter for bransjen og reiselivsnæringen sammen med potensielle og framtidige
kunder.
”Reiseliv i Nord 2013” er det arrangementet som samler flest bransjefolk og utstillere i
landsdelen og er derfor en viktig møteplass for produsenter, distributører og innkjøpere.
Vi arrangerer hvert år et Arktisk Mattorg på messa, onsdag kl 10.00-18.00 og torsdag kl
10.00-16.00. For småskalaprodusentene tar vi en symbolsk pris på kr. 500,- eks.mva.for
deltakelse på en felles stand/torg godt synlig i Fløyahallen.
I år vil TV2-kokk Wenche Andersen være tilstede på torget mellom kl. 12.00 og 13.00
onsdag. Wenche vil da gå igjennom bruksområder og muligheter rundt de produktene som er
presentert på Mattorget. Også produkter innlevert til årets pris i Arktisk Verdiskaping vil bli
benyttet.
Hver bedrift får en egen liten standplass med bord, mulighet for plakater/infomateriell og
felles kjøleskap. Det vil også være mulig å selge produkter fra standplassen. Dette må hver
enkelt produsent organisere selv.
Under messen vil også konkurransen Arktisk Kokk bli avholdt, samt lærlingekonkurranse for
kokker.
For påmelding: Klikk her
Påmeldingsfrist er 12. september
Kontaktperson Jørn-Eirik, jorn.eirik.johnsen@nhoreiseliv.no eller mobil: 416 75 330
Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS / Arktisk Meny
Jørn-Eirik Johnsen (s) Geir Solheim (s)
Prosjektleder Arktisk Meny Avdelingsdirektør