Arktisk Verdiskaping

Arktisk Verdiskaping

Konkurransen Arktisk Verdiskaping arrangeres under Arena Nord - dagene i Bodø 19.september. Her kåres Nord-Norges mest nyskapende matprodukt.
I år arrangeres konkurransen for tiende gang, og det er rekordmange påmeldte produkter.

Samarbeidspartner på konkurransen er Bioforsk, Fylkesmannen og fylkeskommunene i Nordland , Troms og Finnmark og av prosjektet "Næringsutviklingstiltak med fokus på marin sektor -Troms Fylkeskommune", bestående av FHL, Norges Råfisklag og Norges Sjømatråd.