Arktisk Verdiskaping 2013

Arktisk Verdiskaping 2013

Informasjon med utlysning og påmelding: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema?p_dimension_id=22106...

Sekretariatet består av Lise Haug, Bioforsk Nord og Kristin L. Pettersen Arktisk Meny/NHO Reiseliv Nord-Norge