Arktisk Verdiskaping 2016

Arktisk Verdiskaping 2016

Vinnere av Arktisk Verdiskaping 2016 i Alta 20. september ble:

Det deltok i alt 12 bedrifter.

Første pris: Tørket fjellgull fra Kautokeino Rein.

Andre pris: Boknafisk fra Halvors.

Tredje pris: Salt med krøkebær fra Nordlysmat.

Hederlig omtale: Bugøynes Produksjon for Reinpaté.