Ny "Kokk på Hjul" i Arktisk Meny

Ny "Kokk på Hjul" i Arktisk Meny

Selskapet er eid av NHO Reiseliv Nord-Norges over 400 medlemsbedrifter.

Jørn-Eirik har en allsidig bakgrunn fra hotell og restaurantbransjen i Nord-Norge og i utlandet. Han har innehatt flere verv, blant annet som oldermann i
Kokkenes Mesterlaug i Troms.

Arktisk Meny er en regional aktør som gjennom kompetansehevende tiltak for spisesteder og produsenter bidrar til å gjøre Nord-Norge til en bedre matdestinasjon. Les mer på arktiskmeny.no

- Vi skal videreføre "Kokk på hjul", der målet er å øke kvalitet og fremme bruken av nordnorske råvarer i landsdelen. Jeg er spesielt opptatt av fokus på tradisjoner og konserveringsmetoder, og at vi bruker gode, nordnorske navn på rettene, sier Jørn-Eirik Johnsen.
Arktisk Meny ble etablert i 2003, og har rundt 40 medlemmer. – Vi ønsker å øke medlemsmassen både ved å få med flere serveringsbedrifter, men også å knytte til oss flere leverandører og produsenter i landsdelen. En viktig oppgave for oss er å styrke samarbeidet mellom leverandørsiden og serveringsbransjen, slik at vi får mer kortreist mat på tallerkenen hos våre medlemsbedrifter, sier Johnsen, som vil være tilgjengelig for kurs og foredrag i hele landsdelen.
Pressekontakt:
Arena Nord AS, Geir Solheim 93 43 45 47 og Jørn-Eirik Johnsen 41 67 53 30