Hva skal du gjøre når varmtvannsberederen lager støy?

Innlegget er sponset

Hjemmene våre er våre tilfluktssteder, og systemene som holder dem i gang blir ofte tatt for gitt til de vakler. Vannvarmere spiller en sentral rolle i denne stille symfonien av moderne livsstil, og gir oss komforten av varme dusjer, ren oppvask og renset klesvask. Når dette allestedsnærværende apparatet begynner å lage støy, er det mer enn bare en plage; det kan være et signal om underliggende problemer fra sedimentoppbygging til mekanisk feil.

Å ignorere disse auditive ledetrådene kan føre til ineffektivitet, høyere energiregninger eller til og med et fullstendig sammenbrudd. For den miljøbevisste og økonomisk ansvarlige huseier kan det være både miljøvennlig og økonomisk å vite hvordan man tolker og adresserer disse lydene.

Popping eller banking

Når varmtvannsberederen lager en dunkende eller bankelyd, er det vanligvis på grunn av akkumulering av sediment i bunnen av tanken. Over tid vil mineraler og annet rusk fra vannforsyningen legge seg og stivne inne i tanken. Når vannet varmes opp, får det disse sedimentavsetningene til å bevege seg rundt, og skaper en bankende eller hamrende lyd.

Den vanligste årsaken til støyen er sedimentoppbygging. Når vannet varmes opp, legger mineraler som kalsium og magnesium seg i bunnen av tanken, og stivner over tid. Dette sedimentet skaper en barriere mellom brenneren og vannet, noe som fører til poppende eller bankende lyder når vannet presses gjennom sedimentet. Noen ganger kommer støyen fra vannekspansjon og sammentrekning i tanken. Dette er imidlertid mindre vanlig sammenlignet med sedimentoppbygging.

En varmtvannsbereder som lager støy, spesielt poppende eller bankende lyder, er et vanlig problem som ofte stammer fra sedimentoppbygging inne i tanken. Ved å skru opp varmen midlertidig eller tappe noen liter fra tanken, kan du dempe disse lydene.

Sutring eller høylydende hvining

Å høre en vedvarende sutring eller hvinende lyd fra varmtvannsberederen indikerer vanligvis et problem med et av varmeelementene eller termoelementkomponentene.

Sutring eller høylydende hvining

Først må du sørge for at området rundt ovnens base er fritt for hindringer. Bokser, rengjøringsmidler eller andre ting som kan vibrere mot varmtvannsberederen kan forsterke lyden. Ved å fjerne disse elementene kan du eliminere eventuelle eksterne faktorer som bidrar til støyen. Hvis det ikke løser problemet å tømme området, trykk på enhetens tilbakestillingsknapp. Dette kan midlertidig stoppe lyden og kan også tilbakestille elektronikken i varmeren, noe som kan løse mindre problemer. Men hvis støyen vedvarer, er det nødvendig med ytterligere undersøkelser.

Termoelementet er en annen kritisk komponent som kan få varmtvannsberederen til å lage støy hvis den ikke fungerer. Termoelementet er ansvarlig for å oppdage om pilotlyset er på og kontrollere strømmen av gass til brenneren. Et skittent termoelement kan føre til feil funksjon og forårsake høye hyl. Slå av gasstilførselen og rengjør termoelementet med et finkornet sandpapir for å fjerne smuss eller rusk.

Nynning

Etter hvert som kalklagene blir tykkere, kan de få varmeelementene eller andre interne komponenter til å vibrere. Disse vibrasjonene oversettes deretter til en summende lyd som kan gi gjenlyd gjennom hjemmet ditt. Selv om denne støyen generelt ikke er skadelig, indikerer den at varmtvannsberederen din sliter med å yte optimalt.

En umiddelbar, men midlertidig løsning er å redusere temperaturinnstillingen på varmtvannsberederen. Ved å senke temperaturen kan du redusere intensiteten til vibrasjonene forårsaket av kalkoppbyggingen. Selv om dette kan gi en viss lindring, er det ikke en permanent løsning og bør betraktes som et stopptiltak.

Sørg for at varmtvannsberederen er sikkert montert og at jordskjelvstroppene er tilstrekkelig strammet. Løs montering kan forverre vibrasjoner, noe som gjør summende lyden mer uttalt. Å stramme disse stroppene kan bidra til å minimere støyen.

Rutinemessig vedlikehold er avgjørende for å forhindre kalkoppbygging og den tilhørende summende støyen. Å spyle varmtvannsberederen med jevne mellomrom kan bidra til å fjerne sediment og redusere sannsynligheten for kalkdannelse. Mange produsenter anbefaler å skylle tanken minst en gang i året, men denne frekvensen kan variere avhengig av vannets hardhet.

Å håndtere en støyende varmtvannsbereder kan være stressende, men å forstå de vanlige årsakene og vite hvilke skritt du skal ta kan hjelpe deg med å løse problemet effektivt. Når du er i tvil, kan du ringe den beste rørlegger i Oslo for at varmtvannsberederen din er i gode hender.

Knatrer, suser eller hveser

Knatrer, suser eller hveser

De mest utbredte årsakene til knitrende, fresende eller susende lyder er fuktighet som kommer i kontakt med ekstremt varme komponenter, for eksempel varmeelementene eller brennerenheten. Denne situasjonen kan oppstå på grunn av noen få forskjellige faktorer:

  • Løse beslag: Over tid kan kaldtvannsinntakskoblingene løsne, noe som fører til at vann siver inn i områder der det ikke burde.
  • Kondens: Når varmeren er i bruk, kan kondens bygge seg opp inne i enheten, potensielt dryppe på varme deler og skape støy.
  • Lekkasjer: Synlige fuktlekkasjer rundt varmeren kan også resultere i disse lydene.

Inspiser kaldtvannsinntakstilkoblingene. Løstsittende rør kan tillate vann å sive inn i varmeelementet eller brennerens monteringsområde, og skape disse urovekkende lydene. Deretter åpner du varmeapparatets panel og bruker en lommelykt for å inspisere for synlige fuktlekkasjer eller kondensoppbygging. Etter å ha strammet tilkoplingene og tørket fuktighet, overvåk varmtvannsberederen for å se om støyene vedvarer. Hvis du fortsetter å høre knitring, susing eller susing, kan det være et mer komplekst problem som spiller.

Gurgling eller koking

Når du hører gurglende eller kokende lyder fra varmtvannsberederen, er det vanligvis på grunn av overdreven sedimentakkumulering i bunnen av tanken. Over tid legger mineraler og rusk fra vannforsyningen seg i bunnen og danner et lag med sediment. Dette sedimentet kan forårsake ulike problemer, inkludert:

  • Mini-boiling-episoder: Ettersom varmeelementet varmer opp vannet, kan sedimentet få vannet til å fange opp dampbobler under det. Disse boblene slipper så ut og skaper en gurglende eller kokende lyd.
  • Redusert effektivitet: Sedimentet fungerer som en isolerende barriere mellom varmeelementet og vannet, noe som får varmeren til å jobbe hardere for å nå ønsket temperatur, noe som kan øke energiforbruket og strømregningen.
  • Potensiell skade: Kontinuerlig sedimentoppbygging kan føre til overoppheting av tanken, muligens forårsake skade på enheten og redusere dens totale levetid.

Vedvarende gurglende eller kokende lyder, til tross for regelmessig tømming av tanken, kan signalisere mer alvorlige problemer i varmtvannsberederen. Det kan være bekymringsfullt å høre gurglende eller kokende lyder fra varmtvannsberederen, men å forstå årsaken og ta passende tiltak kan forhindre ytterligere komplikasjoner. Regelmessig vedlikehold, som å tømme tanken for å fjerne sediment, kan bidra til å opprettholde enhetens effektivitet.

DIY guide for å stoppe støy fra varmtvannsberederen

Tømming og spyling

En av de mest effektive langsiktige løsningene for sedimentrelaterte klirringer og bulder er å gi varmtvannsberederens indre tank en grundig rengjøring gjennom et fullstendig systemavløp og spyling. Dette lar deg manuelt rydde ut årevis med oppbygd smuss som forårsaker all den racketen når den varmes opp.

Du vil begynne med å kutte strømmen til enheten helt – snu den strømbryteren for elektriske modeller eller vri gasskontrollene til “pilot” for forbrenningsmengden. Derfra er det så enkelt som å koble en standard hageslange til tankens tømmeventil og kjøre den til et gulvavløp eller uteområde hvor du ansvarlig kan håndtere vannutslipp.

Når disse ventilene er åpnet for å tillate drenering, vil du også bruke en varmtvannskran et sted i hjemmet for å hjelpe luftinntaket og få vannet til å strømme ut jevnt. Ta det ekstra trinnet å også koble fra de kalde innløpsrørene oppe for å fjerne eventuelle andre sedimentkanaler når tanken er tom.

Med tanken åpen, bruk en lommelykt for å gi interiøret en omfattende inspeksjon for tegn på overdreven rusten oppbygging, buler eller sprekker som kan peke på nødvendig tankutskifting langs linjen. Forutsatt at tanken fortsatt ser ut til å være i rimelig form, kan du forsiktig fylle på og slå på systemet igjen for å sjekke om støygremlins ble kastet ut.

Bytte ut komponenter

Hvis tømming og spyling ikke gjør susen, eller du har en anelse om at komponenter som termostaten eller varmeelementene er bak bråket, kan det være på tide å brette opp ermene og få litt hands-on med en del erstatninger.

For termostater ser du vanligvis på tømming av elektrisk tank, fjerning av panel, frakobling av alt ledningsmassiv, løsne den eksisterende enheten, og gjør hele sangen og dansen i revers med en frisk ny termostat.

Å bytte ut varmeelementer er der ting blir litt mer skittent. Du må tømme disse tankreservene massivt og potensielt forvrenge deg selv til noen trange ankellåseposisjoner for å få tilgang til, koble fra, fjerne og bytte ut de ferske nye hot rod-elementene på riktig måte.

Uansett hva du prøver på, er det viktig å ha i det minste noe grunnleggende verktøy og teknisk kunnskap for å sikre at du får disse erstatningene uten problemer. Vi snakker grunnleggende som å forstå hvordan man trygt håndterer elektrisitet, gassledninger og varmetankkomponenter. Det viktigste er kanskje å kjenne dine egne grenser – hvis du noen gang føler deg over hodet, er det signalet til å ringe inn sikkerhetskopi fra profesjonelle rørleggerspillere.

Sammendrag

Å forstå lydene som kommer fra varmtvannsberederen er avgjørende for både levetiden til apparatet og din trygghet. Selv om lydene i utgangspunktet kan virke skremmende, kan det å gjenkjenne og ta opp dem umiddelbart forhindre at mindre problemer eskalerer til store problemer.

Ved å gjøre deg kjent med de ulike årsakene og løsningene for disse støyene, gir du deg selv mulighet til å opprettholde en jevnt fungerende varmtvannsbereder, og sikrer uavbrutt komfort i hjemmet ditt.