Behov for strøm

Strøm er noe som beveger seg raskt og må derfor sendes fra produksjonsstedet til bruker når den er laget. Vi trenger alle lys og varme i hjemmet. Det er ikke å komme utenom at strøm er en vare vi alle trenger og vi alle kjøper. Strømkjøp er i seg selv ikke noe problem. Alle vil kjøpe strøm. Prisen er den største utfordringen når det kommer til strøm. Vi vil jo gjerne ha strømmen så billig som mulig. Tidligere var fokus på strøm kun på pris. Vi ville ha billig strøm siden strøm er strøm. Det var ikke noe forskjell på kvaliteten og det var ikke noe forskjell på hvor strømmen kom i fra. Det er nå i endring og folk fokuserer mer på hva slags type strøm det er og hvordan strømmen er laget. Man kan si at det er et grønt skifte innenfor strøm også selv om strømmen som lages i Norge allerede er grønn da så å si all strøm i Norge produseres fra vannkraft.

Miljømerket strøm

Når du finner en leverandør av strøm tilbyr flere og flere leverandører miljømerket strøm. Dette gir det som bruker og kjøper av strøm en mulighet til å ta et bevisst valg om ditt strømforbruk. Strøm er såpass internasjonalt at selv om vi i Norge kun produserer grønn strøm så selges det ikke kun grønn strøm i Norge. Norge som land kjøper og selger strøm. Dette fordi strøm er ferskvare kan ikke strømmen lagres når man har overskudd av strøm. Strømnettet er derfor koblet med Europa og har Norge for mye strøm sendes det ut av landet. Har Norge litt lite strøm i deler av landet kjøper man det inn fra utlandet. Dette med utenlands kjøpt strøm gjør at man får strøm i Norge fra produsenter som lager strøm fra andre kilder enn vann.

Velg rett strøm

Du er bruker av strøm. Fordi du er brukeren er det viktig at du bruker strømmen på best mulig måte og på den måten som du må. Her er det viktig at du gjør det du må hele tiden. Let etter den billigste leverandøren. Billigst leverandør er en leverandør som gir deg best priser for strømmen som du bruker. Vi bruker alle strøm forskjellig. Da er det viktig at vi gjør dette på en måte som gjør at vi selv forstår hvor mye strøm vi bruker. Les derfor strømregningen før du bruker strøm. Tenk på hvor mye du bruker og hvor mye dette kan ta med seg av kostnadsøkning eller reduksjon. Synes du at du betaler mye for strømmen er det viktig at du velger strøm som er billig. Dessverre er det slik at du kanskje synes strømmen er dyr og at du ikke finner noe som er billig. Finner du ikke billig strøm må du ta heller ta tak i ditt forbruk og redusere strømmen deretter. Ikke bruk mer enn det du har råd til.